Aktuell status
Ej anmäld
Pris
495kr
Kom igång

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper i dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde ikraft 25 maj 2018. Kursen består av åtta avsnitt med underliggande kursmoment som ni ser i listan nedan. Ni kommer att få ta del av föreläsningar, repetitionsdelar och textavsnitt. Kursen avslutas med en sammanfattning och ett kunskapstest.

Kursen kräver att ni slutför ett avsnitt i taget för att kunna kunna gå vidare till nästa avsnitt. Klicka på gröna knappen för att starta kursen eller på första avsnittsrubriken ”Repetition av grunderna”.