Utvärdering Försäkringsutbildning

Vi hoppas att du vill vara med och besvara denna utvärdering! Det är valfritt att ange namn eller besvara frågorna anonymt.

Pensioner och förmåner (4-6 sept)

Tyckte du att föreläsningsdagarna om pensioner och förmåner var givande?(Obligatoriskt)
Hur relevant var passet utifrån ditt dagliga arbete? Ange betyg 1-5, där 5 är högsta betyg.(Obligatoriskt)
De kunskaper som jag erhöll är användbara i mina kundmöten. Ange relevans 1-5, där 5 är högsta relevans.(Obligatoriskt)
Jag har applicerat mina nya kunskaper i mitt arbete full ut. Ange 1-5, där 5 innebär full applicering.(Obligatoriskt)
Vad tyckte du om lärarens insats?(Obligatoriskt)
Vad tyckte du om presentationsmaterialet, extramaterialet samt övningsuppgifterna?(Obligatoriskt)

Livteknik och tjänstepension (4-5 okt)

Tyckte du att föreläsningsdagarna om livteknik och tjänstepension var givande?(Obligatoriskt)
Hur relevant var passet utifrån ditt dagliga arbete? Ange betyg 1-5, där 5 är högsta betyg.(Obligatoriskt)
De kunskaper som jag erhöll är användbara i mina kundmöten. Ange relevans 1-5, där 5 är högsta relevans.(Obligatoriskt)
Jag har applicerat mina nya kunskaper i mitt arbete full ut. Ange 1-5, där 5 innebär full applicering.(Obligatoriskt)
Vad tyckte du om lärarens insats?(Obligatoriskt)
Vad tyckte du om presentationsmaterialet, extramaterialet samt övningsuppgifterna?(Obligatoriskt)

Övrigt

Vad har du tyckt om att gå utbildningen i lärarledd form (både lärare och deltagare på plats i ett klassrum)?(Obligatoriskt)
*Med digitalt (onlinekurs) avses att ta del av föreläsningen på distans. Det vill säga föreläsningen är lärarledd men du som deltagare ser/lyssnar på distans.
Jag upplever att utbildningen var utformad på ett pedagogiskt sätt.(Obligatoriskt)
Jag upplever att utbildningen var varierande och engagerande.(Obligatoriskt)
Om du erbjuds att gå fler utbildningar hos KNEX, skulle du vilja det?(Obligatoriskt)

0