Datum 2021

27-28 oktober

Omfattning

3 dagar

Hur

I klassrum eller på distans via FEIFLEX

Pris

12 000 kr (exklusive moms)

Varför ska jag läsa den här kursen?

Kursen ger en gedigen grund i hur de olika typerna av produkter på marknaden fungerar och vilka regler som finns att förhålla sig till. När du har genomfört kursen kommer du att ha en god kunskap kring olika begrepp och definitioner som du bör känna till när du arbetar inom försäkringsbranschen. Kursen ger dig dels en god inblick ur ett regelverksperspektiv, men också handfasta tips och praktisk kunskaper att ta med dig i vardagen.

I denna kurs dyker vi djupare i ämnet livförsäkringsteknik och försäkringsformer som till exempel tjänstepensioner. Kursen ger dig kompetens i att kunna ge kvalificerade råd till både privatpersoner och företag.

Målgrupp

Kursen är lämplig för dig som till exempel arbetar på bank eller försäkringsbolag, som förmedlarjassistent/administratör eller för dig som ska börja att arbeta i försäkringsbranschen. Kursen är även bra för den som vill uppdatera sina kunskaper på området.

Kursinnehåll

Under de tre lärarledda dagarna kommer vår expert inom området att behandla följande ämnen.

  • Legala ramverk för livförsäkringsverksamhet
  • Livförsäkringsteknik och riskbedömning
  • Begrepp och definitioner
  • Produktmixen i liv- och fondförsäkring
  • Uppbyggnad produkter, avkastning
  • Flytträtt och återköp
  • Riskförsäkringar
  • Tjänstepensionens former och pensionslöften
  • Kollektiv avtalsbunden, ej avtalsbunden
  • Lösningar för ledningsgrupp, tiotaggare, tjänstemän och arbetare

Den här kursen ingår som en del i livdiplomutbildningen men kan också läsas som fristående kurs.

Anmäl dig här

Genomförandet

Innan kursens start kommer du att erhålla inloggningsuppgifter till en utbildningsplattform där du kan ta del av detaljerad kursinformation. Väljer du vanlig klassrumsundervisning i din anmälan så sker föreläsningarna på plats i Företagsekonomiska Institutets (FEI) lokaler i Stockholm. Väljer du FEIFLEX som undervisningsform kan du ta del av föreläsningarna digitalt i realtid via en utbildningsplattform.

Intyg

En tid efter de lärarledda dagarna kommer kursdeltagaren att genomföra ett kunskapstest. Efter godkänt resultat på kunskapstestet erhålles ett diplom.

Kursen arrangeras av KNEX Försäkringshögskolan i samarbete med FEI (Företagsekonomiska Institutet).

FEI & KNEX

Anmälan - Försäkringskurser

*” anger obligatoriska fält

Vilken utbildning vill du anmäla dig till?*
Moms tillkommer på nedan angivet pris.
Uppgifter om kursdeltagaren
Uppgifter om företaget samt ansvarig kontaktperson.
Ansvarig kontaktperson
Fakturaadress*
Bekräftelse*
Jag som anmälande intygar att jag är behörig att företräda företaget vid anmälan och godkänner avtalsvillkoren, vilka framgår under rubriken "Villkor". En kopia på köpeavtalet, inklusive uppgifterna i detta anmälningsformulär, kommer att skickas per e-post till angiven kontaktpersons e-postadress. Jag har även läst igenom och tagit del av KNEX integritetspolicy.

Villkor

Avtal
I samband med anmälan kommer ett avtal att upprättas och skickas som kopia till dig som kund (nedan Köpare). I avtalet finns de fullständiga villkoren, nedan sammanfattas några av dessa.

Pris- och betalningsvillkor
Kostnaden för utbildningen erläggs av Köparen till Säljaren mot faktura med betaltid 20 dagar.

Kurslitteratur ingår i priset samt kaffe och lunch vid sammankomster. De onlineverktyg som krävs för att deltagaren ska kunna genomföra utbildningen ingår.

Anmälningsvillkor
Utbildningen kan avbeställas 4 veckor före kursstart utan att Köparen behöver erlägga någon ersättning. Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras 100 % av kursavgiften.

Om den anmälda deltagaren av någon anledning inte kan påbörja utbildningen kan platsen erbjudas till någon annan. Deltagaren har även rätt att fram till och med 2 veckor före kursstart byta till en senare start av samma kurs.

Hantering av personuppgifter
FEI och KNEX är personuppgiftsansvariga beträffande sådana uppgifter som Köparen lämnar till FEI eller KNEX om sig själv och om deltagaren.

Ta del av KNEX integritetspolicy och information om hur KNEX behandlar dina personuppgifter.

Ta del av FEI:s integritetspolicy och information om hur FEI behandlar dina personuppgifter.

0