KNEX Utbildning

Vi har en förståelse för att utbildning måste vara anpassad till mottagaren och kunna användas i vardagen. Den ska vara enkel, kärnfull och relevant.
Vi har en digital utbildningsplattform men kan också erbjuda lärarledd utbildning.

Vår utbildning anpassas i alla led och ska ge kunskap och mervärde!

Vårt utbildningserbjudande

IDD, MIFID 2 och GDPR

Liv- och sakförsäkring

Investeringsrådgivning och ekonomi

Starta eget

1

Kundnära och flexibla

Vi sätter alltid vår kursdeltagare i centrum och är måna om att alla ska ges förutsättningar att ta till sig den kunskap vi vill förmedla.

2

Kunskapskrav och kunskapsbehov

För de kurser där särskilda kunskapskrav finns utfärdade i regelverk eller av branschorganisationer så tar vi alltid utgångspunkt i det i skapandet av kursinnehållet.

3

Digitalt och lärarlett

Vi tror på både det digitala och lärarledda.

4

Praktik och affär i fokus

I kombination med all teori som ska läras ut sätter vi stor vikt vid praktiska och affärsmässigt inslag i alla kurser där det är möjligt.

5

Experter som lärare

Vi anlitar lärare som har god kunskap och erfarenhet i respektive ämne och som är tillgängliga för alla era frågor.

Skräddarsydd
utbildning

KNEX kan skapa utbildningar enligt önskemål.

Planering av utbildning

Vi tar fram kursplaner för enskilda kurser eller det löpande utbildningsbehovet för våra kunder.

Skapande av kursmaterial

Beroende på hur era behov ser ut så kan vi antingen skapa kurser utifrån eget material och lärarkompetens eller utifrån material och lärare som ni själva har.

KNEX utbildningsplattform (e-learning)

Vi har plattformen och kunskapen att sätta samman kurser i digitalt format, med skräddarsytt innehåll och en brandad portal.

Lärarledd utbildning

Vill kan även erbjuda lärarledd utbildning, antingen på plats eller via digitala möten.

Vi får genomgående höga betyg från våra kursdeltagare och samarbetspartners på utbildningsområdet.

100%

0