H5P – hotspots

Testa hur det funkar om man inte klickar på alla..