PARTNERS

Läs mer om Stora Förmedlarmässans partners nedan.

Alfakraft

Alfakraft presenterar Sveriges första Direct Lending Fund med fokus på fastighetskrediter. Fastighetsräntefonden är Sveriges första renodlade räntefond som erbjuder en trygg exponering mot en bred investeringsportfölj bestående av säkerställda fastighetskrediter med en löptid på maximalt 2 år. Fonden har en begränsad korrelation till börsen samt ger en hög riskjusterad avkastning över tid med en målavkastning på 6 – 8 % per år efter avgifter.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att hitta guldkorn”.

Alpcot

Alpcot hjälper dig få kontroll över din pension. Hos Alpcot är det enkelt att sammanställa tjänstepensioner, privat pensionssparande och den allmänna pensionen. Du får hjälp att sänka avgifter och höja förväntad avkastning fram till pensionen samt se hur mycket du behöver spara för att nå dina mål.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Arctic Asset Management

Arctic Asset Managementär en oberoende nordisk kapitalförvaltare med gedigen erfarenhet och kompetens av att förvalta nordiska aktier, nordiska räntor och aktier inom global hälsovård och bioteknik.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

AR Scandiavia

AR Scandinavias målsättningen är att erbjuda:
– Tematiskt fonderbjudande med exponering mot starka och långsiktiga tillväxtområden: Augmented Reality & eSports.
– Attraktiva rådgivningsprodukter med imponerande story telling och tydlig exponering mot temat.
– Vassa byggstenar för slutkundens fondportfölj med en långsiktig kraftig tillväxtpotential.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och lunchföredragshållare.

Atlant Fonder

Atlant Fonder förvaltar 9 fonder och har stort fokus på kapitalbevarande strategier och riskminimering. Vår ambition är att skapa en hög riskjusterad avkastning som är stabil, relativt förutsägbar och med en hög andel positiva avkastningsmånader. Vi vill alltid kunna vara köpare när alla andra är stressade säljare.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

AuAg Fonder

AuAg Fonder erbjuder unika fonder med ett starkt fokus på ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen. Fonderna är case-baserade och fokuserar på megatrenderna ”Monetär inflation” och ”Transformationen till en grön värld”. Vårt flaggskepp, AuAg Silver Bullet (”Sveriges mest riskfyllda fond”), har låg korrelationen med den breda aktiemarknaden och kan därför ge både krydda och sänkt risk för totalportföljen.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att hitta guldkorn”.

Brookfield

Brookfield är en specialist som arbetar med att försäkra exklusiva hem och dyrbara samlingar i Norden. Vi är en försäkringsagentur grundad 2010 med mandat att teckna försäkring för Lloyd’s, världens äldsta försäkringsmarknad, och andra utvalda internationella försäkringsgivare. Med unika villkor och stor ekonomisk trygghet ser vi till att det våra kunder värdesätter allra mest är i trygga händer, idag och för kommande generationer.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Carnegie Fonder

Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. Alla våra fonder är aktivt förvaltade och används för att skapa ekonomisk trygghet åt pensionssparare, stiftelser och institutioner. Våra fonder investerar långsiktigt i välskötta och framtidssäkrade bolag, baserat på en kombination av klassisk finansiell analys och modern hållbarhetsanalys.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och lunchföredragshållare.

Case

Case Fonder är specialister på ränteförvaltning. Då fokus ligger på likviditet, så klarade man corona-perioden galant och behövde inte stänga någon fond under den mest turbulenta perioden. Fonderna är kraftigt underviktade fastigheter och köper med fördel obligationer mot systemsäkra banker. Fokus ligger på Norden och nord-Europa, men man har hela Europa som spelplan.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att välja rätt”.

Cicero Fonder

Cicero Fonders uppdrag är att leverera god riskjusterad avkastning till sina kunder baserat på hållbara investeringsalternativ. Vår systematiska faktorförvaltning screenar fram stabila, lönsamma kvalitetsbolag, vilket skapar bra förutsättningar för god riskjusterad avkastning på lång sikt. För de kunder som önskar fonder med lågt förvaltningsarvode kan vi erbjuda tre fonder i samarbete med Aktiespararna.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Coeli

Coeli presenterar Coeli Global Select som är en femstjärnig aktiefond med globalt mandat och båda förvaltarna har dubbel AA rating hos Citywire. Fonden har funnits sedan 2014 och har ett förvaltat kapital på 10 mdr, vilket gör den till en av de största i Norden som inte förvaltas av en bank eller försäkringsbolag. Förvaltarna är delägare i förvaltningsbolaget och har en stor del av sitt finansiella kapital investerat i fonden.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att välja rätt”.

C WorldWide

C WorldWide är ett renodlat aktiehus med 100% fokus på aktier. Med stöd i globala trender och spännande investeringsteman väljer de ut ett fåtal av de allra mest intressanta bolagen i Sverige och över hela världen. Få innehav i kombination med ett långsiktigt investeringsperspektiv skapar möjligheter för överavkastning – det är C WorldWides övertygelse.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och lunchföredragshållare.

Didner & Gerge

Didner & Gerge grundades 1994, som ett av Sveriges första fristående fondbolag. Receptet för att lyckas har varit äkta aktiv förvaltning parat med försiktighet och uthållighet – något som har gett goda resultat för Didner & Gerges kunder över tid.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare..

DNB

DNB är en av Nordens största och ledande finanskoncerner och förvaltar cirka 700 miljarder kronor i fonder. Hållbara och ansvarsfulla investeringar är i stort fokus för DNB och fondernas eget ESG-team är på hela 5 personer. Vi har erfarna och framgångsrika team som förvaltar våra spetsfonder DNB Teknologi, DNB Grönt Norden, DNB Health Care och DNB Renewable Energy. DNB Teknologi är den fond alla kategorier alla fonder som haft högst avkastning de senaste 15 åren enligt Morningstar!

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Espiria

Espiria Global aktie- och nordisk ränteförvaltning kopplad till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Espiria passar dig som vill investera i innovationskraft och samhällsutveckling. Med djup kunskap och lång erfarenhet väljer vi aktier i hållbara kvalitetsbolag och balanserar risk med aktiv ränteförvaltning.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Euro Accident

Euro Accident är ett prisbelönt livförsäkringsbolag som är experter på risk-, grupp- och sjukvårdsförsäkringar. Genom att framgångsrikt förebygga och åtgärda långa sjukskrivningar med insatser via försäkringar bidrar de till att skapa Hållbara medarbetare®.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Fidelity

Fidelity International är en av världens största fondförvaltare. Sedan nästan 25 år har vi funnits lokalt i Stockholm och erbjuder investeringslösningar inom alla tillgånggslag med stort fokus på Asien.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att välja rätt”.

Finserve

Finserve erbjuder spetsiga fonder som ger förutsättningar för förmedlare att lyckas väl för sina kunders räkning. Finserve inriktar sig mot direktutlåning i fondform, och där återfinns bolagets mest kända produkter i fonderna Scandinavian Credit Fund I och Nordic Factoring Fund, men fokuserar även på förvaltning av fonder med teknikinriktning i samarbete med GP Bullhound samt erbjuder även innovativa lösningar som underlättar förmedlarens vardag.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och lunchföredragshållare.

Folksam

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att hitta rätt”.

Garantum

Garantum strävar efter att vara den främsta sparkoncernen för rådgivet och individanpassat sparande. Med en kombination av kvalificerad rådgivning från våra samarbetspartners och en investeringsplattform ensam i sitt slag skapar vi ett unikt kunderbjudande.  Vi kan helt enkelt ge dig lite mer. Hos oss får du individanpassad rådgivning – på riktigt.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Humle

Humle Fonder – tänk rätt avkastning! Vi på Humle fonder vill kunna ge våra sparare det vi kallar för ”rätt avkastning”, det vill säga avkastning från bolag som vi bedömer har förutsättningar att generera långsiktig tillväxt. Samtidigt under resans gång vill vi även att bolagen ska bidra till samhällets positiva utveckling på ett hållbart sätt. Rätt sparande kan skapa riktig förändring!

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att hitta guldkorn”.

Idun Liv Försäkringar AB

Idun Liv är specialiserade på digitala försäkringar inom liv och sparande. Våra försäkringar är enkla att teckna och skapar förutsättningar för en tryggare ekonomisk framtid för våra kunder och deras efterlevande. Våra kunder består av individer, grupper och företag och i takt med att deras behov och förutsättningar förändras utvecklar vi vårt erbjudande kontinuerligt. Idun Liv grundades 2014 och är marknadsledande inom digital livförsäkring.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

IKC

IKC grundades 1999 och är ett fristående värdepappersbolag som bedriver aktiv förvaltning inom ett flertal områden där våra förvaltare har en mycket god kunskap. Våra förvaltare har vid flertalet tillfällen vunnit utmärkelser utav Lipper samt Morningstar för sin framgångsrika förvaltning. IKC utvecklar egna nyskapande produkter för att våra kunder enkelt ska kunna dra nytta av en aktiv förvaltning.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Lancelot

Lancelot Asset Management – aktiv kapitalförvaltning sedan 1989. Lancelot förvaltar fonderna Lancelot Avalon, aktiefond med inriktning mot svenska småbolag och Lancelot Camelot, global aktiefond. Utöver fondutbudet erbjuder Lancelot även diskretionär förvaltning och finansiell rådgivning till ett fåtal kunder.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Lannebo

Lannebo är ett fristående, kundorienterat fondbolag som erbjuder fonder med fokus på god riskjusterad avkastning för dig som sparare. Lannebo förvaltar aktie- och räntefonder inom områden där vi har ytterst hög förvaltarkompetens. Genom aktiv förvaltning med fokus på sjävständighet, riskmedvetenhet och långsiktighet har vi i över 20 år fått våra kunders sparande att växa.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och lunchföredragshållare.

Lucy Global Fund

Lucy Global Fund är aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom livsstil samt företag med starka varumärken, fonden förvaltas av Therese Nyrén

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar LivOmsorgen om kundernas pengar och trygghet är Länsförsäkringars enda uppdrag eftersom kunderna också är ägare av sitt lokala länsförsäkringsbolag. Det kundägda tillsammans med den lokala förankringen är våra bärande principer som skapar grund för att vara nära, ge bästa service och arbeta långsiktigt. Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är en naturlig del av länsförsäkringsgruppens verksamhet.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att hitta rätt”.

Länsförsäkringar Sak

Länsförsäkringar Sak – Omsorgen om kundernas pengar och trygghet är Länsförsäkringars enda uppdrag eftersom kunderna också är ägare av sitt lokala länsförsäkringsbolag. Det kundägda tillsammans med den lokala förankringen är våra bärande principer som skapar grund för att vara nära, ge bästa service och arbeta långsiktigt. Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är en naturlig del av länsförsäkringsgruppens verksamhet.

Moderna

Moderna Försäkringar förstår vikten av långsiktiga relationer byggda på tillit och hjälpsamhet.
– Vi fokuserar särskilt på tillgänglighet, skadehantering och kompetens.
– Vi vinner priser för vårt engagemang, vår kompetens, för att vi är enkla att ha att göra med samt vår höga servicenivå.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att hitta rätt”.

Naventi Fonder

Naventi Fonder drivs med värdeorden prestation, flexibilitet, passion och ansvar vilket återspeglas i vår förvaltning. Vi förvaltar aktivt våra fonder med stort personligt engagemang och högra krav på resultat. Målet är att långsiktigt kunna erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig avkastning på sitt sparade kapital.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Nordic Cross

Nordic CrossUtvecklingen på marknaden kräver nya lösningar och det måste finnas ett annorlunda alternativ till traditionellt sparande. Fonder med flexibilitet som snabbt kan anpassas till omvärldens allt snabbare svängningar. Nordic Cross erbjuder en samling alternativa fonder med nordiskt fokus, aktivt förvaltade av ett erfaret team med kompetens inom olika tillgångsslag.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Nordic Guarantee

Nordic Guarantee – Våra garantier är lika trygga och fyller samma funktion som en bankgaranti, utan krångel och höga kostnader! Med våra garantilösningar frigör ni kreditutrymme i banken som istället kan användas till att utveckla er verksamhet. Lite smartare helt enkelt!

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Nordicstation

Nordicstation är en it-partner som idégenererar, genomför samt driftar och förvaltar olika typer av it-lösningar inom bank och finans. Vi har även it-produkter i form av ett verktyg för transkribering av ljud till text med AI-funktioner, ett digitalt avtalsverktyg och ett complianceverktyg för inrapportering av egna affärer. Med 20 års erfarenhet hjälper vi företag och organisationer med kartläggning och rekommendation av it-arkitektur och it-strategier såväl som programmering i världsklass.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och utställare.

Norron

Norron Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare och förvaltarstilen kännetecknas av flexibilitet, öppenhet och transparens. Vi ska generera marknadsledande avkastning genom ansvarsfulla investeringar. I fondutbudet återfinns såväl absolutavkastande fonder som aktivt förvaltade aktiefonder. Hållbarhet är en integrerad del i Norrons investeringsprocess och våra investeringar ska bidra till att uppfylla Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling samt Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

ODDO BHF

ODDO BHF – är en av de största aktörerna i Frankrike som vänder sig till finansiella förmedlare. Vi är privatbank i Frankrike, Tyskland och Schweitz, kapitalförvaltning & företags- och investeringsbank, med totalt 1250 miljarder kronor i förvaltning. Grundarna av L’Oréal äger en del av Oddo BHFs kapital, med familjen Oddo och de anställda.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att hitta guldkorn”. 

ODIN

ODIN – Goda investeringsbeslut är beroende av gott omdöme och gott omdöme är enbart möjligt genom relevant kunskap. I ODIN känner vi företagen vi investerar i ut och in och vi vet till 100% varför vi har valt dem som innehav i våra portföljer. Det är enbart företag som vi menar skapar värde över tid.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

PAM Capital

PAM Capital är sedan 2010 en etablerad aktör på de finansiella marknaderna. Inom ramen för PAM Capital Asset Management karaktäriseras kapitalförvaltningen av ett tydligt fokus på en aktiv tillgångsallokering och utnyttjande av de fördelarna vi har i egenskap av en mindre och fristående aktör. Bedömningar kring strategier, portföljallokering och enskilda värdepapper kommuniceras löpande.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Plain Capital Bronx

Plain Capital Bronx är en specialfond fokuserad på att skapa god riskjusterad avkastning. Med ett bredare placeringsmandat än traditionella fonder placerar Plain Capital Bronx aktivt i marknaden baserat på fyra underliggande strategier. Varje strategi med ett tydligt mål om att skapa avkastning i stigande marknadsfaser, minska nedgång i fallande marknadsfaser samt skapa avkastning i sidledes marknadsfaser. Vi menar att ”konsten att lyckas” långsiktigt ligger i att ha strategier för samtliga marknadsfaser.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Protector

Protector erbjuder skadeförsäkringar till stora och medelstora företagskunder samt offentlig sektor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritanien. Protector är Utmanaren och det ska vi vara genom unika relationer, framstående beslutsförmåga och kostnadseffektivitet. Vårt viktigaste löfte till marknaden är att vi skall vara enkla att ha med att göra, kommersiellt attraktiva och att lita på.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att hitta rätt”.

Schroders

Schroders är en av Europas största kapitalförvaltare som sätter aktiv förvaltning i högsätet. Vi är oberoende, och kapitalförvaltning är vår enda verksamhet. Våra tematiska fonder som speglar de globala megatrenderna har blivit en stor framgång på senare tid, och Schroders har nu även ett gediget utbud inom Private Assets, till exempel Private Equity, Cat Bonds och Impact Investing.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och lunchföredragshållare.

SEB Fonder

SEB Fonder
– Komplett försäkringserbjudande och tillgång till hela SEB:s samlade expertis.
– Traditionell försäkring med modern förvaltning och ett kvalitetssäkrat fondutbud med populära externa fonder.
– Smidig flyttservice där du själv väljer hur mycket hjälp du vill ha – all inclusive eller semi inclusive.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Simplicity

Simplicity Oberoende fondbolaget Simplicity med huvudkontor i Varberg och med filial i Stockholm grundades år 2001. Fondbolaget förvaltar drygt 21 miljarder kronor fördelat på fem aktiefonder och fyra räntefonder som har ett fokus på nordiska och globala företagsobligationer. Investeringsfilosofin för såväl aktie- som räntefonderna kännetecknas av fokus på kvalitetsbolag, stor hållbarhetsmedvetenhet och där förvaltarna lägger stor kraft på riskanalysen med fokus på riskjusterad avkastning.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och lunchföredragshållare.

SKAGEN Fonder

SKAGEN Fonder är en aktiv förvaltare med breda globala mandat och en värdebaserad investeringsfilosofi. Förvaltarna går ofta mot strömmen och är inte rädda för att söka efter undervärderade bolag på platser där andra inte letar. Sedan starten i Stavanger i Norge 1993 har målet alltid varit att ge kunderna bästa möjliga riskjusterade avkastning, kommunikation och service. Sedan 2017 ingår SKAGEN Fonder i Storebrand Asset Management.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och lunchföredragshållare.

Skandia

Skandia – skapar trygghet för generationer genom högre pensioner, ett friskt arbetsliv och hållbara investeringar. Skandia har ett brett utbud av såväl förvaltningsmöjligheter som produkter inom både långsiktigt sparande som hälsoprodukter, och verksamhetens överskott går tillbaka till våra ägare, dvs. kunderna!

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att hitta rätt”.

Spiltan Fonder

Spiltan Fonder – Vår investeringsfilosofi har varit densamma sedan starten 2002 och goda förvaltningsresultat ser vi som ett kvitto på att den verkligen fungerar. Med tydligt bolagsfokus och en välbeprövad investeringsfilosofi arbetar vi för att skapa god riskjusterad avkastning till våra andelsägare. Tyngdpunkten ligger på svenska aktier och företagsobligationer.

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Svedea

Spiltan Fonder erbjuder flexibla försäkringslösningar med hög servicenivå. Bolaget är starkt värderingsstyrt och arbetar målinriktat för att göra sina kunder höjda. Bakom Svedea står HDI Global Specialty som ingår i den tyska försäkringskoncernen Talanx

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

Tellus Fonder

Tellus Fonder är ett entreprenörsdrivet fondbolag som investerar i världens bästa entreprenörer med visioner som formar vår framtid och en hållbar värld. Ledord för oss är långsiktighet, enkelhet, sunt förnuft, transparens och kundnärhet. Vår förvaltningsstrategi har resulterat i en årlig snittavkastning de senaste fem åren på 22 % och en kvalitetsstämpel i form av fem stjärnor på Morningstar!

Deltagande på mässan: Som mässpartner och utställare.

TIN Fonder

TIN Fonder är ett teknik- och innovationsdrivet fondbolag som grundades 2019 av förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. Idag förvaltar de två fonder, TIN Ny Teknik som fokuserar på det nordiska techundret och TIN World Tech på global teknikdriven tillväxt . TIN Fonder har som ambition att stärka det nordiska ekosystemet för innovativa bolag och tror att teknik och innovation är centralt för framtida tillväxt.

Deltagande på mässan: Som guldpartner och deltagare i paneldebatten “Konsten att välja rätt”.

0