KNEX bildades i mars 2018 som ett konsultbolag, vilket var ett resultat av ett nära samarbete mellan KNEX tre delägare hos tidigare arbetsgivare. KNEX delägare har alla ett förflutet i finans- och försäkringsbranschen med bred kompetens inom områdena marknad, affärsutveckling, it, administration, juridik och risk.

Vi som jobbar här

Vi är tre delägare och anställda, vilka alla har olika inriktningar på sina jobb. Gemensamt är att vi ofta jobbar i team samt kan alla verka som projektledare inom våra respektive inriktningar.

 • Henrik Andersson
  Henrik Andersson Partner och vår marknadsförings- och försäljningsproffs

  Henrik har en bred bakgrund med inriktning mot bland annat försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Henrik har genom åren haft chefspositioner med personalansvar samt ingått i ett flertal olika ledningsgrupper.

  Tel: 0705-85 27 23

 • Fredrik Nilsson
  Fredrik Nilsson Partner och vår expert inom juridik och risk

  Fredrik har erfarenhet från arbete och uppdrag inom finans- och försäkringsbranschen med särskilt fokus på värdepappersverksamhet och försäkringsdistribution. Fredrik har även erfarenhet av periodisk rapportering till Finansinspektionen, arbete med intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) och riskidentifiering.

  Tel: 0728-53 06 37

 • Stina Lundstedt
  Stina Lundstedt Partner och vår ansvarige för utbildningsverksamheten samt IT och layout

  Stina har stor erfarenhet av kravställning av IT-system samt ansvar för processer och administration. Hon har varit verksam inom bank-/finansbranschen och på värdepappersbolag under många år, där hon genomfört många projekt samt ingått i ledningsgrupp.

  Tel: 0722-02 37 11

Historik

Juni 2020
KNEX inleder samarbete med Företagsekonomiska Institutet (FEI).

22 mars 2020
KNEX fyller 2 år.

1 januari 2020
Stora Förmedlarmässan genomförs för andra gången, med 47 utställare och drygt 700 besökare.

Januari 2020
KNEX inleder samarbete med yrkeshögskola och utbildar studenter i försäkringsdistributörens roll och ansvar.

December 2019
KNEX får i uppdrag att skapa kursinnehåll i form av e-learning för ett multinationellt företag.

10 oktober 2019
KNEX startar den första Livdiplomutbildningen som slutförs i december.

Juni 2019
KNEX genomlyser ett företags arbete och implementering av GDPR inför en försäljning av företaget.

Maj 2019
KNEX får i uppdrag att marknadsföra och utbilda i en småföretagartjänst mot försäkringsförmedlare.

22 mars 2019
KNEX fyller 1 år.

April 2019
KNEX förvärvar Försäkringshögskolan (SFH) och breddar verksamheten med ett nytt affärsben i form av utbildningar.

Januari 2019
KNEX arrangerar Stora Förmedlarmässan i centrala Stockholm med 34 utställare och 400 besökare.

Augusti 2018
Samarbete inleds med ett start-up bolag inom bioteknik – för lansering, paketering och marknadsföring på den svenska och internationella marknaden.

Juni 2019
KNEX genomför flertalet konsultuppdrag, varav ett med inriktning på genomlysning av systemstruktur och GDPR hos en större förmedlarorganisation. Dessutom får KNEX i uppdrag att utgöra juristfunktion med inriktning mot regelefterlevnad hos en av de större förmedlarorganisationerna.

Maj 2019
KNEX genomför GDPR-utbildningar, ”GDPR i praktiken”, för kunder inom bland annat finans-, bioteknik, detaljhandel- och daglivarubranschen.

April 2018
KNEX får i uppdrag att hjälpa fondbolag och AIF-förvaltare att nå ut med sitt erbjudande. Därutöver inleds ett samarbete med en leverantör som tillhandahåller CRM-system.

22 mars 2018
KNEX bildas.

0