KURSUTBUD 

Certifieringsutbildning

Denna utbildning ger dig de försäkringskunskaper som krävs för att jobba som livförsäkringsdistributör.

Datum höstterminen 2021: 8 september – 9 december
Datum helår: Skräddarsydd planering

Omfattning: 11,5 dagar samt e-learning cirka 6 timmar

Hur: Lärarlett i klassrum eller på distans via FEIFLEX

Fristående kurser
I denna kurs går vi igenom både lagstadgade och kollektivavtalade pensioner och förmåner för att du på rätt sätt ska kunna navigera och ge kvalificerad rådgivning till både företag och privatpersoner.

Datum vårterminen 2021: 2-4 mars
Datum höstterminen 2021: 5-7 oktober

Omfattning: 3 dagar

Hur: Lärarlett i klassrum eller på distans via FEIFLEX

Kursen ger en gedigen grund i hur de olika typerna av produkter på marknaden fungerar och vilka regler som finns att förhålla sig till. Kursen dyker djupare i ämnet livförsäkringsteknik och försäkringsformer som till exempel tjänstepensioner.

Datum höstterminen 2021: 27-28 oktober

Omfattning: 2 dagar

Hur: Lärarlett i klassrum eller på distans via FEIFLEX

Den här kursen behandlar allmänna regelverk och beskattningsrätt som du kommer att komma i kontakt med i din vardag som försäkringsdistributör.

Datum höstterminen 2021: 16-18 november

Omfattning: 3 dagar

Hur: Lärarlett i klassrum eller på distans via FEIFLEX

Den här kursen ger dig kunskap om kapitalmarknaden, olika typer av finansiella instrument samt portföljteori.

Datum vårterminen 2021: 4 maj
Datum höstterminen 2021: 8 december

Omfattning: 1 dag

Hur: Lärarlett i klassrum eller på distans via FEIFLEX

Den här kursen är för dig som vill lära dig mer om eller fördjupa dina kunskaper i de lagar och regler som styr distribution av livförsäkringar.

Datum höstterminen 2021: 8-9 september

Omfattning: 2 dagar

Hur: Lärarlett i klassrum eller på distans via FEIFLEX

Fristående kurser

Den här kursen kommer att ge dig grundläggande kunskaper om GDPR (dataskyddsförordningen).

Datum: Löpande

Omfattning: 1 timme

Hur: E-learning

Den här kursen kommer att ge dig fördjupade kunskaper i dataskyddsförordningen och lär dig mer om den praktiska implementeringen av regelverket.

Datum: Löpande

Omfattning: 1 timme

Hur: E-learning

Om du har frågor kring vårat kursutbud är du självklart välkommen att höra av dig!