KONSULTVERKSAMHET

Vi tror att det är viktigt att olika funktioner inom ett företag arbetar nära varandra för att uppnå bästa resultat. En anpassning till nya legala krav förutsätter att både IT, administration och marknad har en framträdande roll i implementeringen. Liksom nya digitala förutsättningar kräver delaktighet från både juridik och marknad.

KNEX kan erbjuda sina konsulttjänster inom projekt eller uppdrag som involverar KNEX samlade kunskap men även tjänster inom de enskilda områdena juridik, risk, IT, administration, marknadsstöd och affärsutveckling.

 
 Juridik & Risk
 • Juristen 
 • Juristpaketet för värdepappersbolag
  och andra tillståndspliktiga bolag
 • Riskpaketet för värdepappersbolag  
  och andra tillståndspliktigt bolag

Marknad & Affärsutveckling
 • Evenemangspaketet
 • Organisatören - management
 • Säljcoachen
 • Layoutaren


 IT & Administration
 • Kravställaren - IT
 • Administratören

Kontakta oss på KNEX för mer information, prisuppgift och för att boka något av paketen.
Mail: henrik.andersson@knex-ab.se
Telefon: 070 - 585 27 23Vid kontakt med KNEX behandlar vi dina personuppgifter enligt följande Integritetspolicy.

© Copyright KNEX - info@knex-ab.se