Korta eller löpande uppdrag

Vi kan hjälpa er med en enskild fråga/projekt eller utgöra ett löpande stöd eller funktion för er under en längre period.

En person eller hela Knex

Vi kan erbjuda er hjälp inom ett enskilt kompetensområde eller Knex som ett team inom flera av våra kompetensområden.

Projektledning

Knex samtliga anställda har erfarenhet av och kan agera som projektledare.

Juridik

Vi har specialiserat oss på frågor inom finans- och försäkringsbranschen och har kunskap inom regelefterlevnad (compliance), risk och bolagsjuridik. Vi kan hjälpa er vid implementering av nya regler eller vid förändringar av och anpassningar till existerande regelverk. Vi kan även hjälpa er med avtalsgranskningar och upprättande av avtal samt andra löpande juridiska frågor.

Kontakta oss för frågor eller offert

GDPR

Vi är experter på frågor rörande GDPR och kan hjälpa er med implementering eller översyn av ert arbete med dataskyddsfrågor. Vi kan även hjälpa er med enskilda frågor utifrån dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Vi har hjälpt bolag inom olika branscher, såsom finans, försäkring, detaljhandel och bioteknik, med implementering och översyn.

Vi arbetar praktiskt och nära er med er verksamhet som utgångspunkt därför har vi skapat ett koncept som kallas ”GDPR i praktiken” vilket ni kan läsa mer om nedan.

GDPR I praktiken (länk med mer information)

Kontakta oss för frågor eller offert

IT och processer

Vi kan hjälpa er med att utveckla nya eller befintliga IT-system och administrativa processer med allt från genomlysning och kravställning till lansering.

Vi har stor erfarenhet av att digitalisera och effektivisera processer samt implementera regelverk i både system och administrativa flöden.

Kontakta oss för frågor eller offert

Affärsutveckling

KNEX har hjälpt många företag inom olika branscher att utveckla sin marknadsföring och försäljning. Oavsett om ditt företag är en start-up med behov av affärsplanering eller om du har kommit längre med din verksamhet och behöver få snurr på försäljningen kan vi ge dig rätt förutsättningar för att lyckas. För vi vet att oavsett hur intressanta tjänster eller produkter ett företag har är affärsplanering och en strategi för försäljning något som måste prioriteras. Genom att prioritera rätt kan du skapa bättre förutsättningar för att lyckas.

Kontakta oss för frågor eller offert

0