Datum 2021

8 december

Omfattning

1 dag

Hur

I klassrum eller på distans via FEIFLEX

Pris

6 000 kr (exklusive moms)

Varför ska jag läsa den här kursen?

I den här kursen får du lära dig om hur kapitalmarknaden är uppbyggd och dess funktion för samhället. Kursen ger dig också kunskap om olika finansiella instrument, exempelvis räntebärande värdepapper, aktier, olika typer av fonder och strukturerade produkter. Vi går igenom begrepp som risker, kostnader och avgifter, tidshorisont och dess betydelse för avkastning och allokering samt lagstadgad information. Vidare kommer kursen att behandla portföljlära och begrepp som allokering, investering och korrelation samt hur man fastställer och konstruerar en portfölj utifrån en kunds placeringshorisont och risktolerans.

Målgrupp

Kursen är lämplig för dig som till exempel arbetar på bank eller försäkringsbolag, som förmedlarjassistent/administratör eller för dig som ska börja att arbeta i försäkringsbranschen. Kursen är även bra för den som vill uppdatera sina kunskaper på området.

Kursinnehåll

Under de tre lärarledda dagarna kommer vår expert inom området att behandla följande ämnen.

  • Kapitalmarknadens uppbyggnad och funktion.
  • Tidshorisontens betydelse för avkastning och allokering.
  • Olika typer av räntebärande värdepapper och vad som påverkar deras värde.
  • Aktieinstrument och olika marknadsplatser.
  • Fonder, till exempel aktiefonder, räntefonder, hedgefonder, AIF-fonder och specialfonder och dess utmärkande drag samt skillnader.
  • Strukturerade produkter och hur dessa fungerar.
  • Kostnader, avgifter och begrepp som är relaterade till de olika typerna av finansiella instrument.
  • Avkastning och risk.
  • Portföljlära.

Den här kursen ingår som en del i livdiplomutbildningen men kan också läsas som fristående kurs.

Anmäl dig här

Genomförandet

Innan kursens start kommer du att erhålla inloggningsuppgifter till en utbildningsplattform där du kan ta del av detaljerad kursinformation. Väljer du vanlig klassrumsundervisning i din anmälan så sker föreläsningarna på plats i Företagsekonomiska Institutets (FEI) lokaler i Stockholm. Väljer du FEIFLEX som undervisningsform kan du ta del av föreläsningarna digitalt i realtid via en utbildningsplattform.

Intyg

En tid efter de lärarledda dagarna kommer kursdeltagaren att genomföra ett kunskapstest. Efter godkänt resultat på kunskapstestet erhålles ett diplom.

Kursen arrangeras av KNEX Försäkringshögskolan i samarbete med FEI (Företagsekonomiska Institutet).

FEI & KNEX

Anmälan - Försäkringskurser

*” anger obligatoriska fält

Vilken utbildning vill du anmäla dig till?*
Moms tillkommer på nedan angivet pris.
Uppgifter om kursdeltagaren
Uppgifter om företaget samt ansvarig kontaktperson.
Ansvarig kontaktperson
Fakturaadress*
Bekräftelse*
Jag som anmälande intygar att jag är behörig att företräda företaget vid anmälan och godkänner avtalsvillkoren, vilka framgår under rubriken "Villkor". En kopia på köpeavtalet, inklusive uppgifterna i detta anmälningsformulär, kommer att skickas per e-post till angiven kontaktpersons e-postadress. Jag har även läst igenom och tagit del av KNEX integritetspolicy.

Villkor

Avtal
I samband med anmälan kommer ett avtal att upprättas och skickas som kopia till dig som kund (nedan Köpare). I avtalet finns de fullständiga villkoren, nedan sammanfattas några av dessa.

Pris- och betalningsvillkor
Utbildningens pris är 73 500 kr exkl. moms, vilket erläggs av Köparen till Säljaren mot faktura med betaltid 20 dagar.

Kurslitteratur ingår i priset samt kaffe och lunch vid sammankomster. De onlineverktyg som krävs för att deltagaren ska kunna genomföra utbildningen ingår.

Anmälningsvillkor
Utbildningen kan avbeställas 4 veckor före kursstart utan att Köparen behöver erlägga någon ersättning. Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras 100 % av kursavgiften.

Om den anmälda deltagaren av någon anledning inte kan påbörja utbildningen kan platsen erbjudas till någon annan. Deltagaren har även rätt att fram till och med 2 veckor före kursstart byta till en senare start av samma kurs.

Hantering av personuppgifter
FEI och KNEX är personuppgiftsansvariga beträffande sådana uppgifter som Köparen lämnar till FEI eller KNEX om sig själv och om deltagaren.

Ta del av KNEX integritetspolicy och information om hur KNEX behandlar dina personuppgifter.

Ta del av FEI:s integritetspolicy och information om hur FEI behandlar dina personuppgifter.

0