Datum 2021

Inget inplanerat datum

Omfattning

2 dagar

Hur

I klassrum eller på distans via FEIFLEX

Pris

12 000 kr (exklusive moms)

Varför ska jag läsa den här kursen?

Denna kurs ger dig en god kunskap gällande de lagar och regler som gäller för försäkringsdistribution. Kursen ger dig en förståelse för olika begrepp och definitioner för dig som arbetar med försäkringar. Du kommer bland annat att lära dig om hantering av intressekonflikter och kundklagomål, vilken information en kund har rätt att få och hur du ska dokumentera en rådgivning samt vad god försäkringsdistributionssed är.

Målgrupp

Kursen är lämplig för dig som till exempel arbetar på bank eller försäkringsbolag, som förmedlarjassistent/administratör eller för dig som ska börja att arbeta i försäkringsbranschen. Kursen är även bra för den som vill uppdatera sina kunskaper på området.

Kursinnehåll

Under de tre lärarledda dagarna kommer vår expert inom området att behandla följande ämnen.

 • Vad innebär försäkringsdistribution och vilka är försäkringsförmedlare?
 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Förordningen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Finansinspektionens föreskrifter (2018:19) om försäkringsdistribution
 • Regler mot penningtvätt
 • Hantering av intressekonflikter
 • Hantering av klagomål
 • Finansinspektionens roll och funktion
 • Krav på dokumentation och informationsplikten
 • Krav på dokumentation och informationsplikten
 • God försäkringsdistributionssed
 • Elektronisk signering – avtal/fullmakter
 • Uppbyggnad marknad/tillstånd vp-bolag/ försäkringsdistribution
 • Behandling av personuppgifter vid försäkringsdistribution
 • Produktgodkännandeprocess
 • EU-rätt

Den här kursen ingår som en del i livdiplomutbildningen men kan också läsas som fristående kurs.

 

INTRESSEANMÄLAN

Är du intresserad av att gå denna utbildning? Meddela ditt intresse till info@knex-ab.se.

Genomförandet

Innan kursens start kommer du att erhålla inloggningsuppgifter till en utbildningsplattform där du kan ta del av detaljerad kursinformation. Väljer du vanlig klassrumsundervisning i din anmälan så sker föreläsningarna på plats i Företagsekonomiska Institutets (FEI) lokaler i Stockholm. Väljer du FEIFLEX som undervisningsform kan du ta del av föreläsningarna digitalt i realtid via en utbildningsplattform.

Intyg

En tid efter de lärarledda dagarna kommer kursdeltagaren att genomföra ett kunskapstest. Efter godkänt resultat på kunskapstestet erhålles ett diplom.

Kursen arrangeras av KNEX Försäkringshögskolan i samarbete med FEI (Företagsekonomiska Institutet).

FEI & KNEX

Villkor

Avtal
I samband med anmälan kommer ett avtal att upprättas och skickas som kopia till dig som kund (nedan Köpare). I avtalet finns de fullständiga villkoren, nedan sammanfattas några av dessa.

Pris- och betalningsvillkor
Kostnaden för utbildningen erläggs av Köparen till Säljaren mot faktura med betaltid 20 dagar.

Kurslitteratur ingår i priset samt kaffe och lunch vid sammankomster. De onlineverktyg som krävs för att deltagaren ska kunna genomföra utbildningen ingår.

Anmälningsvillkor
Utbildningen kan avbeställas 4 veckor före kursstart utan att Köparen behöver erlägga någon ersättning. Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras 100 % av kursavgiften.

Om den anmälda deltagaren av någon anledning inte kan påbörja utbildningen kan platsen erbjudas till någon annan. Deltagaren har även rätt att fram till och med 2 veckor före kursstart byta till en senare start av samma kurs.

Hantering av personuppgifter
FEI och KNEX är personuppgiftsansvariga beträffande sådana uppgifter som Köparen lämnar till FEI eller KNEX om sig själv och om deltagaren.

Ta del av KNEX integritetspolicy och information om hur KNEX behandlar dina personuppgifter.

Ta del av FEI:s integritetspolicy och information om hur FEI behandlar dina personuppgifter.

0