Aktuell status
Ej anmäld
Pris
495 kr
Kom igång

I den här kursen kommer vi att ge dig grundläggande kunskaper i dataskyddsförordningen (GDPR). Kursen består av sex avsnitt med underliggande kursmoment som ni ser i listan nedan. Ni kommer att få ta del av föreläsningar, repetitionsdelar och textavsnitt. Kursen avslutas med en sammanfattning och ett kunskapstest.

Kursen kräver att ni slutför ett avsnitt i taget för att kunna kunna gå vidare till nästa avsnitt. Klicka på gröna knappen för att starta kursen eller på första avsnittsrubriken ”Bakgrund och inledning”.