Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
Denna kurs är för närvarande stängd

För att verka som investeringsrådgivare via Alpcot/Tydliga investeringsrådgivning krävs att du tar del av denna utbildning som behandlar interna regelverk samt ger er en introduktion i rådgivarsystemet.

Utbildningen tar cirka 1 timme och 45 minuter att genomföra.

Nedan ser ni det övergripande innehållet och klicka på den gröna knappen för att starta kursen.