Anmälan - GDPR
Ange postadress, postnummer och ort samt eventuell avdelning/kontaktperson som fakturan ska ställas till.
Villkor

Pris- och betalningsvillkor
Både GDPR Baskurs och GDPR Fördjupning kostar 495 kr vardera (exklusive moms). Anmäler du dig till båda kurserna samtidigt betalar du endast 800 kr  (exklusive moms).

Kostnaden för utbildningen faktureras efter att du har erhållit en bokningsbekräftelse, med 15 dagars betalningsvillkor.

Anmälningsvillkor
I och med att detta är en kurs som sker via e-learning är anmälan bindande.

Vid förhinder kan kursanmälan överlåtas till annan anställd inom samma företag/organisation.

Tillgång till kursen
Från och med att du har registrerats på en kurs finns den tillgänglig under tre månader.

Hantering av personuppgifter
Klicka här för att ta del av vår integritetspolicy och information om hur vi behandlar dina personuppgifter.