BAKGRUND


Att starta eget bolag var ingen självklarhet, men efter gemensamma samtal växte idén fram och blev sedan verklighet. KNEX bildades i mars 2018 som ett konsultbolag, vilket var ett resultat av ett nära samarbete mellan KNEX tre delägare hos tidigare arbetsgivare. KNEX delägare har alla ett förflutet i finans- och försäkringsbranschen med bred kompetens inom områdena marknad, affärsutveckling, it, administration, juridik och risk.

Vi vill förutom våra konsulttjänster även kunna bidra med smarta och effektiva lösningar till företag inom eller utanför finans- och försäkringsbranschen. Vi knöt tidigt till oss samarbetspartners med lösningar vi har en stark tro på och som vi ansåg kunde bidra med ett stort värde för företag eller företagens kunder. Utöver de två delarna fanns även ambitionen att skapa branschgemensamma mötesplatser, vilket idag främst tagit sig uttryck i den årligt återkommande Stora Förmedlarmässan.


TEAMET OCH KONTAKT

FREDRIK NILSSON


Fredrik har en masterexamen i affärsjuridik vid Linköpings Universitet. Fredrik har erfarenhet från arbete på Handelsbanken och värdepappersbolaget United Securities, där han arbetade som jurist och biträdde funktionen för regelefterlevnad. Fredrik har även erfarenhet av periodisk rapportering till Finansinspektionen, arbete med intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) och riskidentifiering i värdepappersbolag. Fredrik har även erfarenhet av styrelsearbete.

Ni når Fredrik via fredrik.nilsson@knex-ab.se eller 072 - 853 0637

HENRIK ANDERSSON


Henrik har en bakgrund som elitsatsande badmintonspelare och har sedan år 2000 arbetat inom finans och försäkringsbranschen. Tidigare arbetsgivare är Swedbank, Nordisk Fondservice/Monyx och United Securities. Henrik har en bred bakgrund med inriktning mot bland annat administration, försäljning, marknadsföring, men även budgetarbete och affärsutveckling. Henrik har genom åren haft chefspositioner med personalansvar samt ingått i ett flertal olika ledningsgrupper, bland annat hos Monyx Financial Group och United Securities.

Ni når Henrik via henrik.andersson@knex-ab.se eller 070 - 585 27 23

STINA LUNDSTEDT


Stina har läst företagsekonomi på kandidatnivå på Stockholms Universitet. Därefter följde ett år på fondbackoffice på SEB, två år som derivatmäklare på Stockholmsbörsen och en nioårig anställning på värdepappersbolaget United Securities. Arbetsuppgifterna har under de nio åren berört de flesta funktioner på ett värdepappersbolag men främst handlat om ansvar för IT- och administration. Stina har också ingått i United Securities ledningsgrupp.

Ni når Stina via stina.lundstedt@knex-ab.se eller 072 - 202 37 11Vid kontakt med KNEX behandlar vi dina personuppgifter enligt följande Integritetspolicy.

© Copyright KNEX