Konsulttjänster - Marknad, organisation och affärsutveckling

Evenemangspaketet

Det är viktigt att sätta in saker i rätt sammanhang och fokusera och prioritera  rätt för att kunna fatta beslut om både kortsiktiga och långsiktiga mål. För att sedan kunna lägga krutet på rätt affärer och kunna bygga affärsmodellen långsiktigt hållbar, krävs en genomlysning och kartläggning av verksamheten. För att lyckas med detta krävs det en analys och ett öppet sinne.

Uppstart

 • Workshop - dokumentera förutsättningar och mål
 • Fastställa uppdrag och projektplan

Uppdraget

 • Genomgång av arrangemanget
 • Upprätta eventmall och förslag på aktiviteter
 • Hitta rätt lokal och miljö
 • Presentera förslag utifrån önskemål
 • Projektleda eventet/ingå i projektgrupp
 • Uppföljning och utvärderingsunderlag

Serviceavtal

 • Vid återkommande evenemang, utveckla koncept

Kontakta oss på KNEX för förslag och prisuppgift.

Säljcoachen

För att lyckas med sin verksamhet gäller det att ha en plan för hur man ska få ut sin tjänst eller produkt till de kunder som är intresserade och framförallt i behov av just din tjänst eller produkt. Det gäller att ta sig tiden att planera för hur man ska nå potentiella kunder. Timing och paketering är två av nycklarna för att verkligen kunna nå ut. Ibland kan det vara svårt att hinna med det sista och kanske viktigaste steget i sin verksamhet, tillgodose behovet och att ha en lanseringsplan.

Uppstart

 • Workshop - dokumentera förutsättningar och mål
 • Fastställa uppdrag och projektplan

Uppdraget

 • Analys och genomgång av befintliga säljprocesser
 • Upprätta säljprocesser
 • Ta fram en lanseringsplan
 • Föreslå målsättningar kortsiktiga och långsiktiga
 • Bistå med säljmaterial och paketering
 • Bistå vid implementering i verksamheten

Serviceavtal

 • Vara behjälplig vid säljcoaching för framtida behov

Kontakta oss på KNEX för förslag och prisuppgift.

Organisatören - Management

Ibland kan det vara viktigt att sätta in saker i rätt sammanhang och kunna fokusera och prioritera på rätt saker. Det är viktigt och nödvändigt att fatta beslut om både kortsiktiga och långsiktiga mål. Det kan krävas att våga kartlägga verksamheten, för att sedan kunna lägga krutet på rätt affärer och kunna bygga affärsmodellen långsiktigt hållbar. För att lyckas med detta krävs det en analys och ett öppet sinne för att lyckas uppfylla sina mål.

Uppstart

 • Workshop - dokumentera förutsättningar och mål
 • Fastställa uppdrag och projektplan

Uppdraget

 • Analys och genomgång av bolaget
 • Genomlysning och kartläggning av befintlig affär
 • Föreslå förändringar i hur bolaget kan bli effektivare
 • Presentera en grund för hur bolaget kan bygga en hållbar modell
 • Bistå vid implementering i verksamheten

Serviceavtal

 • Vara behjälplig vid fortsatta organisationsfrågor

Kontakta oss på KNEX för förslag och prisuppgift.

Layoutaren

I kombination med övriga paket eller som enskild tjänst kan vi bistå med enklare layoutuppdrag, så som upprättande av informations- och utbildningsmaterial, marknadsföringsunderlag och generella utskick. Vi ser över både layout och textformuleringar.

Uppstart

 • Fastställa uppdrag enligt behov och önskemål

Uppdraget

 • Framtagande av material i önskat format

Kontakta oss på KNEX för förslag och prisuppgift.


Kontakta oss på KNEX för mer information, prisuppgift och för att boka något av paketen.
Mail: henrik.andersson@knex-ab.se
Telefon: 070 - 585 27 23

© Copyright KNEX