ANMÄLAN TILL

LIVDIPLOMUTBILDNING ELLER FRISTÅENDE KURSER

- som erbjuds av KNEX Försäkringshögskolan i samarbete med Företagsekonomiska Institutet (FEI).

Om Livdiplomutbildningen och de fristående kurserna

Om du klickar här kan du ta del av ett sammanställt material för  Livdiplomsutbildning. Nedan följer också kortfattad information för utbildningen samt kursinformation för dig som väljer att gå de enskilda momenten i form av en fristående kurs. 

SNABB FAKTA

Omfattning? 12 lärarledda dagar + e-learning (för dig som väljer att gå hela Livdiplomsutbildningen).

Var? De inplanerade utbildningsdagarna kommer att hållas på plats i Stockholm i FEI:s lokaler eller på distans genom FEIFLEX.

Vad innehåller utbildningen? I en mix av lärarledda moment, e-learningsessioner och eget instuderingsmaterial kommer du under utbildningen att behandla följande ämnen:

 • Distributörens roll och ansvar och tillhörande regelverk
 • Pensioner och förmåner enligt lag och avtal 
 • Livteknik och tjänstepension
 • Juridik och skatt
 • Ekonomi
 • Kundmötet
 • Lagen om värdepappersfonder
 • Finansiella instrument och portföljteori
 • Affärsplanering och affärskommunikation
 • Dessutom ingår introduktion i GDPR och 3:12!

Kan jag gå enskilda delkurser? Ja, det går bra att anmäla sig till de delmoment som du önskar gå som en fristående kurs. De delkurser som går att anmäla sig till anges i anmälningsformuläret och nedan kan ni se respektive kursinnehåll.

 • Distributörens roll och ansvar, se kursinnehåll här.
 • Pensioner och förmåner, se kursinnehåll här.
 • Livteknik och tjänstepension, se kursinnehåll här.
 • Juridik och skatt, se kursinnehåll här.

Vad kostar utbildningen och kurserna? Samtliga priser nedan är exklusive moms:

 • Livdiplomutbildningen: 73 500 kr 
 • Distributörens roll och ansvar: 12 000 kr 
 • Pensioner och förmåner enligt lag och avtal: 18 000 kr 
 • Livteknik och tjänstepension: 12 000 kr
 • Juridik och skatt: 18 000 kr

Vilken kvalité är det på kursen? Vi på KNEX och FEI kommer att göra vårt bästa för att anlita duktiga lärare inom de olika momenten samt erbjuda inlärnings-material i olika format då vi vet att vi alla har lite olika inlärningsstilar. Vi kommer också att försöka ta ner det teoretiska på en så praktisk nivå som möjligt, allt för att underlätta för er att tillgodoräkna er kunskapen i er yrkesverksamma vardag. Därutöver uppskattar vi all feedback från er kursdeltagare för att anpassa och förbättra utbildningen ytterligare.  Utöver den ordinarie kurstiden kommer ni att ha tillgång till att ställa frågor till lärarna i en 3-månaders period efter utbildningens slut.

Vad händer om jag missar någon lärarledd dag eller inte klarar en tenta?
I sådant fall får vi hjälpas åt att hitta lämpligt tillfälle att vara med på en senare inplanerad lärarledd dag samt ge dig möjligheten att skriva en omtenta. 

Får jag ett intyg på att jag har gått utbildningen? Ja, du som går hela Livdiplom - Certifiering erhåller ett diplom, medan du som går enskilda moment erhåller ett kursintyg. För både diplom och kursintyg krävs närvaro på samtliga moment och godkänt testresultat. 

Behandling av personuppgifter

Klicka här för att ta del av vår integritetspolicy och information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Anmälningsformulär

En anmälan innebär ett upprättande av köpeavtal. En bekräftelse på köpeavtalet skickas till dig som kursdeltagare. Skulle du av någon anledning ha problem med anmälningsformuläret, hör av dig till info@knex-ab.se.

Vilken kurs gäller anmälan? (kryssa bara i första alternativet om du ska gå hela utbildningen)


Jag önskar gå utbildningenUPPGIFTER OM KUNDEN/FÖRETAGET

UPPGIFTER OM KURSDELTAGAREN


© Copyright KNEX