Konsulttjänster - IT & Administration

Kravställaren - IT

Välstrukturerade operativa processer och IT-system ökar både affärsnyttan och kontrollen av en verksamhet. Användarvänlighet, flexibilitet, väl implementerade regelverk och digitalisering är också en förutsättning för att ligga i framkant på marknaden. Behöver ni hjälp med en grundlig genomlysning och kravställning kring processer och systemarkitektur av befintliga eller nya system kan ni vända er till oss. Uppdragets omfattning styrs av era behov - vi kan verka som del av ett projekt eller ansvara för helheten.

Uppstart

 • Workshop - dokumentera förutsättningar och mål
 • Fastställa uppdrag och projektplan

Uppdraget

 • Kartlägga verksamhetens operativa processer och behov
 • Analysera och föreslå förändringar
 • Upprätta och presentera kravspecifikation
 • Upphandla nytt system eller beställa förändringar av befintligt
 • Bistå vid byggnation och test av system
 • Upprätta instruktioner och utbildningsmaterial avseende förändrade processer och systemlösningar
 • Bistå vid lansering och implementering

Serviceavtal

 • Vara behjälplig vid fortsatta frågeställningar och systemjusteringar

Kontakta oss på KNEX för förslag och prisuppgift.

Administratören

Behöver ni hjälp med att genomlysa och förändra befintliga administrativa processer eller kanske upprätta helt nya flöden så är detta ett lämpligt paket.

Uppstart

 • Workshop - dokumentera förutsättningar och mål
 • Fastställa uppdrag och projektplan

Uppdraget

 • Kartlägga verksamhetens administrativa processer och behov
 • Analysera och föreslå förändringar
 • Implementera nya rutiner och fördela ansvar för administrationen
 • Upprätta instruktioner och utbildningsmaterial

Serviceavtal

 • Vara behjälplig vid fortsatta frågeställningar

Kontakta oss på KNEX för förslag och prisuppgift.


Kontakta oss på KNEX för mer information, prisuppgift och för att boka något av paketen.
Mail: henrik.andersson@knex-ab.se
Telefon: 070 - 585 27 23

© Copyright KNEX