KNOWLEDGE & EXPERIENCE 

OM VERKSAMHETEN


Sedan starten av KNEX i mars 2018 erbjuds konsultverksamhet inom olika områden, där vi har identifierat olika behov hos företag. Konsultverksamheten är en av de fyra ben som KNEX i dagsläget erbjuder, där det finns färdiga paketförslag, men också en möjlighet att skräddarsy olika lösningar utifrån just ert behov.

Stora Förmedlarmässan, genomfördes för första gången 16 januari 2019 på Clarion Sign i Stockholm. Vi lyckades samla 34 utställare och drygt 400 besökare, med fokus på en förmedlares vardag. Vi på KNEX ser Stora Förmedlarmässan som en mötesplats där många nya kontakter och affärsrelationer skapas.

Den 1 april 2019 övertog KNEX utbildningsbolaget Försäkringshögskolan (SFH). Med detta förvärv vill vi erbjuda utbildningar primärt inom finans- och försäkringsbranschen. Livdiplom, SwedSec-licens och GDPR utgör några av de kurserna som kommer att genomföras initialt. Vi kommer att vara lyhörda och erbjuda kurser och utbildningar som tillgodoser marknadens och kundernas behov. Vår ambition är att utveckla verksamheten i en modern riktning och att bredda utbudet  av kurser och utbildningar successivt.

Det fjärde benet i KNEX verksamhet innebär att vi hjälper till att marknadsföra och utbilda i tjänster och produkter genom samarbeten. Vi har en portfölj med olika produkter och tjänster, som kommer att lyftas ut på marknaden kontinuerligt. Ett exempel är Your Company, där KNEX kommer att ansvara för utbildning och support kring en tjänst som hjälper ägarledda bolag med 3:12 och hur man kan bli mer skatteeffektiv.

HISTORIK


Vid kontakt med KNEX behandlar vi dina personuppgifter enligt följande Integritetspolicy.

© Copyright KNEX AB 559148-6534